ติดต่อเจ้าหน้าที่ขายประจำศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาค
หมวดหมู่สินค้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่ขายประจำศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาค

                                            รายชื่อเจ้าหน้าที่การตลาดประจำศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาค
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล                                                ศูนย์กระจาย          Free Zone เบอร์โทรติดต่อ หมายเหตุ 
1. นางสาวสนิสา คุ้มกิจ   นครนายก    สระบุรี เขต 1 083-902-5021 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม.เขต7,สพป.นครนายก และ จ.สระแก้ว เขต 1
2. นางสาวมัทนา พามา   ปราจีนบุรี,สระบุรี เขต 2 081-563-9492 ดูแลเขต Free Zone สพม.เขต 7,สพป.จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว เขต 2
3. นายกนก โพธิ์เทศ สุพรรณบุรี ชัยนาท 086-525-4258 ดูแลศูนย์กระจาย 2 ศูนย์,สพม. เขต 9, เขต 5,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
4. นางสาวนฤม คงทอง   อ่างทอง,สิงห์บุรี 092-373-8882 ดูแลเขต Free Zone,สพม. เขต 5, สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
5. นางสาววธัญญา ภวเวส อยุธยา ลพบุรี เขต 1 086-783-6543 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม.เขต 5,สพป.จ.พระนครศรีอยุธยา  และจ.ลพบุรี เขต 1
6. นางสาวทิวารัตน์ คิดควร สระบุรี ลพบุรี เขต 2 080-683-8396 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม.เขต 4,สพป.จ.สระบุรี และจ.ลพบุรี เขต 2
7. นางพชรมน แพรดำ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 089-661-4814 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม.เขต 18,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
8. นางสาวอนัญญา สุวรรณฑา   สมุทรปราการ,ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง 083-902-5021 ดูแลเขต Free Zone สพม.เขต 6,สพป.ทั้งจังหวัด และร้าน ศภ.อิมพีเรียล
9. นางสาววราภรณ์ อนันติโย นนทบุรี ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชดำเนิน,ราชบพิธ 083-1877371 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม.เขต 3 ,สพป.จ.นนทบุรี และร้าน ศภ.ราชดำเนิน,ราชบพิธ
10. นางสาววราภรณ์ ปัตจัตุรัส ปทุมธานี ศึกษาภัณฑ์เซียร์ รังสิต 083-187-7371 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม.เขต 4,สพป.จ.ปทุมธานี และร้านศภ.เซียร์รังสิต
11. นางสาวเบญจมา สถาพร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 089-482-6698 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม.เขต 10,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
12. นางพชรพรรณ นพพรรค์ ระยอง จันทบุรี,ตราด 081-575-7501 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม.เขต 17,18 ,สพป.ทั้ง 3 จังหวัด
13. นางสาวปณิตา วงศ์รัตน์วิจิตต์ นครปฐม ราชบุรี 089-409-3522 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม. เขต 8,9,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
14. นายดิศพล ภู่เย็น ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ลาดพร้าว 080-550-0603 ดูแลเขตลาดพร้าว,มีนบุรี,ลาดกระบัง,หนองจอก,ประเวศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นางสาวขวัญลดา จิราดิษย์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 081-136-6899 ดูแลศูนย์กระจาย 2 ศูนย์,สพม.เขต 31,32,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
2. นางสาวอัจฉรพรรณ ประสุนิงค์ กาฬสินธุ์ นครพนม 087-966-3001 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม.เขต 34,22,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
3. นายรัชวุฒิ รัตนะโกสิน   มุกดาหาร,บึงกาฬ 080-784-2606 ดูแลเขต Free Zone,สพม.เขต 21,22,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
ภาคเหนือ
1. นางสาวนฤมล บัวผัด เชียงราย   086-106-7906 ดูแลศูนย์กระจาย 2 ศูนย์,สพม.เขต 36,สพป.
2. นางสาวกนกกุล ปรารมภ์ เชียงใหม่   083-761-9955 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม.เขต 34,สพป.
3. นายธนวัฒน์ นงนุช   พะเยา,น่าน 086-920-3641 ดูแล Free Zone ,สพม.เขต36,37,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
4. นายราชันย์ ถิ่นทิพย์ ลำปาง แพร่ 083-325-6958 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม. เขต 35,37,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
5. นางธีระนุช ถ้วยอิ่ม ตาก กำแพงเพชร 089-563-8150 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม. เขต 38,41,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
6. นางสาวนิภาพร กล่ำยิ้ม สุโขทัย พิษณุโลก 081-283-9403 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม. เขต 38,39,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
7. นายสมภพ ข้อล่ำ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ 089-034-6122 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม. เขต 40,42,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
ภาคใต้
1. นายคมสัน จันทสร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 099-010-8489 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม. เขต 11,12 ,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
2. นางสาวปฐมา บุญโยดม พัทลุง ตรัง 087-109-7785 ดูแลศูนย์กระจาย,สพม. เขต 12,13 ,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด
3. นางสาวสุพัตตรา สุดตะคาน ปัตตานี ยะลา 082-434-5312 ดูแลศูนย์กระจาย 2 ศูนย์,สพม. เขต 15 ,สพป.ทั้ง 2 จังหวัด