ขยายระยะเวลาการแจ้งยอดจองการสั่งซื้อแบบเรียน การจัดโปรโมชั่นพิเศษครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ขยายระยะเวลาการแจ้งยอดจองการสั่งซื้อแบบเรียน การจัดโปรโมชั่นพิเศษครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

2016-12-08 10:56:38
422
ประกาศขยายระยะเวลาการแจ้งยอดจองการสั่งซื้อสินค้าฯ ตามประกาศองค์การค้าฯ ที่ 56/2559 ออกไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559
บทความที่เกี่ยวข้อง