องค์การค้าของ สกสค. พร้อมส่งหนังสือเรียน ทันก่อนเปิดเทอม

องค์การค้าของ สกสค. พร้อมส่งหนังสือเรียน ทันก่อนเปิดเทอม

2018-03-24 10:46:52
498
         
       
        นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา รองผ้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. 
ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
       ได้ทำหนังสือถึงร้านค้าเครือข่ายองค์การค้าของ สกสค. ทั่วประเทศว่า องค์การค้าของ สกสค. มีความพร้อมในการจัดพิมพ์
        และจัดส่งหนังสือเรียนปีการศึกษา 
2561 มั่นใจได้ว่าหนังสือเรียนจะถึงมือผู้ใช้ทันก่อนการเปิดเทอมอย่างแน่นอน
บทความที่เกี่ยวข้อง