ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชบพิธ
  • banner1

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชบพิธ

                                                             
ที่อยู่ 
9  ถนนราชบพิธ  แขวงวัดราชบพิธ  เขตพระนคร  กทม. 102000

ที่ตั้ง ตรงกันข้ามกับสมาคมหอการค้าไทย

โทร. 0 2223 4886   0 2221 0822   0 221 1210   0 2221 7864

วัน เวลาทำการ :  วันจันทร์ - วันศุกร์  08.30 น. - 16.30 น.

ปิดทำการ :  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 


การเดินทาง
 
  สาย  10   12   19