ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาสนามกีฬาแห่งชาติ
  • banner1

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาสนามกีฬาแห่งชาติ


ที่อยู่ 154  ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม.  10330
ที่ตั้ง ชั้นล่าง  อาคารวชิราวุธ  ด้านหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ
โทร. 0 2215 3532   0 2214 3325
วัน เวลาทำการ :    วันจันทร์ - วันเสาร์    09.00 น. - 17.00 น.
ปิดทำการ :   วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
การเดินทาง
 
   สาย  11   15   47   48   73   174   183   204   508
    BTS ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ