ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 
 
กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสั่งซื้อที่ท่านต้องการ


หนังสือเรียน
 

หนังสือห้องสมุด 

ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดระดับปฐมวัย
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดสารานุกรมรัฐธรรมนูญการเมือง การปกครอง และกฎหมาย Update! 24 ธ.ค. 56
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดตามหนังสืองานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Update! 24 ธ.ค. 56
ใบ ซื้อหนังสือซื้อหนังสือห้องสมุดหนังสือดีที่เด็กควรอ่าน หนังสือเสริมความรู้ และหนังสืออ่านนอกเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานให้เป็นหนังสือดีเด่น
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดตามโครงการ 3 D
ใบสั่งซื้อหนังสือชุดหัดคิด หัดเขียน หัดอ่าน
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดส่งเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดหนังสือส่งเสริมความรู้ด้านการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
ใบสั่งซื้อหนังสือคู่มือครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และหนังสือความรู้ตำรา/ทฤษฎีทางวิชาการ เทคนิคการเรียนการสอน ฯลฯ
ใบสั่งซื้อหนังสือโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2554
บรรณานิทัศน์หนังสือห้องสมุดโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครประจำปี2554
ใบสั่งซื้อหนังสือที่ผ่านการคัดเลือก กรุงเทพฯ ปี 2555-2556   NEW! 5 เม.ย.56
ใบสั่งซื้อโปรโมชั่นหนังสือชุดวัฒนธรรม New 11 มี.ค. 57
ใบสั่งซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา New 24 มี.ค. 57
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด หนังสือสำนักพิมพ์อื่นๆ New 6 พ.ค. 58
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดภาษาไทย Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดการ์ตูน 4 สี่ Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดมัธยม Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดประถม Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดอ้างอิง Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดสาส์นสมเด็จ Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดสภาวิจัย Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดความรู้ไทย Update! 1 ก.ย. 59
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดวัฒนธรรม Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดการ์ตูนเล่มเล็ก Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดพระยาอนุมานราชธน Update! 1 ก.ย. 59
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ร่วมค้า Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด หนังสืออ้างอิง ชุด A พิเศษราชุดละ 20.000 บาท Update! 16 ม.ค. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด หนังสืออ้างอิง ชุด B พิเศษราชุดละ 15.000 บาท Update! 16 ม.ค. 60
ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด หนังสืออ้างอิง ชุด C พิเศษราชุดละ 10.000 บาท Update! 16 ม.ค. 60
ใบสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์ 35 บาท  Update! 19 ม.ค. 61
 
 
 
 

แบบพิมพ์

แบบพิมพ์/คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์
ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ Update! 25 ก.พ. 59
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
โปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1-8 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 พัฒนาโดย อ.เอกลักษณ์ ทิมทอง
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ปพ.1 โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 ป.(ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) New! 12 มี.ค. 56
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 : บ (ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) New! 12 มี.ค. 56
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 : พ (ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) New! 12 มี.ค. 56
(หมายเหตุ สามารถใช้กับฉบับ 2551 ได้)
 
 

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และภาพประกอบการสอนสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา Update! 14 พ.ย. 59
ใบสั่งซื้อรายการสินค้าตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น Update! 4 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้อรายการสินค้าตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุุ่มวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย Update! 29 ธ.ค. 58
ใบสั่งซื้อรายการสินค้าตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย Update! 29 ธ.ค. 58
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ผลิตโดย อค. Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ผลิตโดย อค. Update! 11 ก.ย. 60
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ Update! 8 มี.ค. 59
ใบสั่งซื้อสื่อสารเคมี ที่ผลิตโดย อค. Update! 7 มิ.ย. 58
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ผลิตโดย อค. Update! 11 ก.ย. 58
แผ่นพับอุปกรณ์คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา Update! 10 มี.ค. 59
ใบสั่งซื้อชุดกิจกรรมSTEM (ภาคเรียนที่ 1) Update! 9 พ.ค. 60
ใบสั่งซื้อชุดกิจกรรมSTEM (ภาคเรียนที่ 2) Update! 9 พ.ค. 60
 
 
 

เครื่องแบบนักเรียนและเสื้อกาวน์
 

เครื่องใช้นักเรียน
 
 

ธงประจำกอง
 
 

เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
 
 
 

ครุภัณฑ์ (ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุด)