เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

**เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่ 02-5383033 ต่อ 528 ,519 ,584 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.)หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ **
**ถ้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 5-7 วันทำการ โปรดติดต่อแผนกจัดส่ง ที่หมายเลข 02-5144033 ต่อ 528,584
**โปรดกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้ละเอียดและชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง **
หมายเหตุ
1. จัดส่งพัสดุธรรมดา คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้าตามจริง ตามอัตราเรียกเก็บจากทางไปรษณีย์ไทย
   
2. จัดส่ง EMS (ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น)