อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ยังไม่เปิดขายออนไลน์)
หมวดหมู่สินค้า

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ยังไม่เปิดขายออนไลน์)

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ยังไม่เปิดขายออนไลน์)
แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
Glass Syringe  ขนาด 10 ML.
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
64 บาท
ไม่รวมภาษี: 64 บาท
Glass Syringe  ขนาด 20 ML.
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
95 บาท
ไม่รวมภาษี: 95 บาท
Glass Syringe  ขนาด 5 ML.
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
45 บาท
ไม่รวมภาษี: 45 บาท
Glass Syringe  ขนาด 50 ML.
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
297 บาท
ไม่รวมภาษี: 297 บาท
Glass Syringe Mira  ขนาด 100 ML.หัวเหล็ก Top Japan
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
2,400 บาท
ไม่รวมภาษี: 2,400 บาท
Glass Syringe Mira ขนาด 1 ML.
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
215 บาท
ไม่รวมภาษี: 215 บาท
Glass Syringe Mira ขนาด 2 ML.
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
85 บาท
ไม่รวมภาษี: 85 บาท
กรวยพลาสติก
ข้อมูลสินค้า - กรวยแก้ว และกรวยพลาสติก ใช้สำหรับตวงสารละลาย หรือสารเคมี ใส่ในภาชนะปากแคบ สินค้..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กรวยพลาสติก 100 มม. PP
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กรวยพลาสติก 120 มม. PP
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กรวยพลาสติก 150 มม. PP
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กรวยพลาสติก 46 มม. PP
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กรวยพลาสติก 65 มม. PP
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กรวยพลาสติก 80 มม. PP
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กรอบนับประชากร
ข้อมูลสินค้า - ใช้ในการทดลอง เพื่อความหนาแน่นของประชากรสิ่งมีชีวิตบนบก และประชากรสิ่งมีชีวิตที่ไม..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กระจกปัดสไลด์ 18x18 (จีน)
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
26 บาท
ไม่รวมภาษี: 26 บาท
กระจกปัดสไลด์ 18x18 (เยอรมัน)
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กระจกปัดสไลด์ 22x22 (จีน)
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กระจกปัดสไลด์ 22x22 (เยอรมัน)
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
165 บาท
ไม่รวมภาษี: 165 บาท
กระจกสไลด์ (72แผ่น/กล่อง)
สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..
65 บาท
ไม่รวมภาษี: 65 บาท