อุปกรณ์คณิตศาสตร์ (ยังไม่เปิดขายออนไลน์)
หมวดหมู่สินค้า

อุปกรณ์คณิตศาสตร์ (ยังไม่เปิดขายออนไลน์)

แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
กรอบรูปเรขาคณิต 12 แบบ
ข้อมูลสินค้า - ใช้ในการเตรียมความพร้อมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ใช้ในการจำแนกชนิดของรูปเรขาคณิ..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กระดานตะปู
ข้อมูลสินค้า ใช้สำหรับฝึกหัดสร้างรูปเหลี่ยมต่างๆ โดยใช้ยางวงรัดกับหลักบนกระดาน และใช้ในการสอนเรื่..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กระดานตารางร้อยและเส้นจำนวน
ข้อมูลสินค้า ใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่องจำนวนนับ ทศนิยมร้อยละ แผนภูมิแท่ง ณุปสมมาตร พื้นที่และ..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กระดานเศษส่วนรูปวงกลม 6 รูป
ข้อมูลสินค้า ใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่องความหมายและหลักการเขียนเศษ-ส่วน การเปรียบเทียบและการบว..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
กระเป๋าผนังและแผ่นป้ายสำลี พับได้
ข้อมูลสินค้า ใช้สำหรับติดรูปภาพต่างๆ บนด้านผ้าสำลี ส่วนด้านแถบใสสำหรับใส่บัตรภาพ ตัวเลข บัตรเครื่..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุด บวก-ลบ ไม่เกิน 10
ชุด บวก-ลบ ไม่เกิน 10 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ทุกสาขา..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดกระดานตะปู
ชุดกระดานตะปู..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดกระบอกตวง
ชุดกระบอกตวง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชุดการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สอบถามรายละเอียดได้ที่ ร้านศึกษาพาณิชย์ ทุกสาขา..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดการหาพื้นที่วงกลม
ชุดการหาพื้นที่วงกลม ติดต่อสอบถามได้ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ทุกสาขา..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม
ชุดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณฺชย์ ทุกสาขา..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดตรายางตัวเลขฮินดูอารบิก
ชุดตรายางตัวเลขฮินดูอารบิก..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดตัวนับ 10 สี
ชุดตัวนับ 10 สี..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดตัวนับแบบแท่ง
ชุดตัวนับแบบแท่ง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
ชุดพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม สอบถามรายได้ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ทุกสาขา..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดรูปแบบเรขาคณิต 24 ชิ้น
ชุดรูปแบบเรขาคณิต 24 ชิ้น..
1,400 บาท
ไม่รวมภาษี: 1,400 บาท
ชุดลูกคิด
ชุดลูกคิด Abacus ประกอบด้วย ลูกคิดทำด้วยพลาสติก จำนวน 7 สี สีละ 50 ลูก เชือกร้อยลูกคิดจำนวน 7 เส้..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดลูกบาสก์หน่วย 1,000 ลูก
ชุดลูกบาศก์หน่วย 1,000 ลูก  Centimeter Cube (set of 1000) ประกอบด้วย - พลาสติกรูปสี่เหลี่ยม..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดลูกเต๋า(แบบจุด และตัวเลข)
ชุดลูกเต๋า(แบบจุด และตัวเลข)..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดสร้างสรรค์รูปทรง
ชุดสร้างสรรค์รูปทรง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท