อุปกรณ์คณิตศาสตร์
หมวดหมู่สินค้า

อุปกรณ์คณิตศาสตร์

แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
กระดานเศษส่วนรูปวงกลม
M.620-2 กระดานเศษส่วนรูปวงกลม ใช้สอนเรื่อง ความหมาย และ หลักการเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ..
750 บาท
ไม่รวมภาษี: 750 บาท
การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
M.671 การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ใช้สอนเรื่อง การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน..
790 บาท
ไม่รวมภาษี: 790 บาท
ชุด บวกลบ ไม่เกิน 10
M.684 ชุด บวกลบ ไม่เกิน 10 ใช้สอนเรื่อง การนับจำนวน การบวก และ การลบ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ร้านศึ..
410 บาท
ไม่รวมภาษี: 410 บาท
ชุดกระดานตะปู
M.604-2 ชุดกระดานตะปู ใช้สอนเรื่อง รูปร่าง และพื้นที่ ด้านหลัง สอนเรื่องวงกลม..
370 บาท
ไม่รวมภาษี: 370 บาท
ชุดกระดานเศษส่วนและทศนิยม
M.695 ชุดกระดานเศษส่วนและทศนิยม ใช้สอนเรื่อง ความรู้เบื้องต้น การอ่าน การบวก ลบ คูณ เศษส่วน และทศนิ..
725 บาท
ไม่รวมภาษี: 725 บาท
ชุดกระบอกตวง
ชุดกระบอกตวง ใช้สอนเรื่อง การตวง และ การวัดปริมาตร..
1,600 บาท
ไม่รวมภาษี: 1,600 บาท
ชุดการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
M.670 ชุดการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ใช้สอนเรื่อง การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก สอบถามรายละเอีย..
760 บาท
ไม่รวมภาษี: 760 บาท
ชุดการหาพื้นที่วงกลม
M.668 ชุดการหาพื้นที่วงกลม ใช้สอนเรื่อง การหาพื้นที่วงกลม ติดต่อสอบถามได้ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์..
760 บาท
ไม่รวมภาษี: 760 บาท
ชุดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม
M.669 ชุดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ใช้สอนเรื่อง การหาพื้นที่สามเหลี่ยม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ร้านศึก..
760 บาท
ไม่รวมภาษี: 760 บาท
ชุดจำนวนนับ 1-1000
M.690 ชุดจำนวนนับ 1-1000 ใช้สอนเรื่อง จำนวน นับ บวก ลบ คูณ หาร พื้นที่ ปริมาตร..
1,275 บาท
ไม่รวมภาษี: 1,275 บาท
ชุดตรายางตัวเลขฮินดูอารบิก
ชุดตรายางตัวเลขฮินดูอารบิก..
120 บาท
ไม่รวมภาษี: 120 บาท
ชุดตัวต่อลูกบาศก์หน่วย 2 ซ.ม.พร้อมฐาน
M.682 ชุดตัวต่อลูกบาศก์หน่วย 2 ซ.ม.พร้อมฐาน ใช้สอนเรื่อง จำนวนพื้นที่ ปริมาตร การจำแนก บวก ลบ คูณ ห..
795 บาท
ไม่รวมภาษี: 795 บาท
ชุดตัวนับ 10 สี
M.686 ชุดตัวนับ 10 สี ใช้สอนเรื่อง การจับกลุ่ม จำนวนนับ จำนวนคู่จำนวนคี่ เปรียบเทียบจำนวนบวก ลบ คูณ..
650 บาท
ไม่รวมภาษี: 650 บาท
ชุดตัวนับแบบแท่ง
M.687 ชุดตัวนับแบบแท่ง ใช้สอนเรื่อง จำนวน นับ บวก ลบ การจำแนก เปรียบเทียบ..
1,450 บาท
ไม่รวมภาษี: 1,450 บาท
ชุดพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
M.654-2 ชุดพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ใช้สอนเรื่อง พื้นที่ประกอบของสี่เหลี่ยมแบบต่างๆ และการคำนวณหาพื้นที..
260 บาท
ไม่รวมภาษี: 260 บาท
ชุดรูปแบบเรขาคณิต 250 ชิ้น
M.681 ชุดรูปแบบเรขาคณิต 250 ชิ้น ใช้สอนเรื่อง เรขาคณิ การจำแนก และความคิดสร้างสรรค์..
1,400 บาท
ไม่รวมภาษี: 1,400 บาท
ชุดลูกคิด
M.685 ชุดลูกคิด Abacus ประกอบด้วย ลูกคิดทำด้วยพลาสติก จำนวน 7 สี สีละ 50 ลูก เชือกร้อยลูกคิดจำนวน..
590 บาท
ไม่รวมภาษี: 590 บาท
ชุดลูกบาสก์หน่วย 1,000 ลูก
M.610-2 ชุดลูกบาศก์หน่วย 1,000 ลูก  Centimeter Cube (set of 1000) ประกอบด้วย - พลาสติกรูปสี..
1,790 บาท
ไม่รวมภาษี: 1,790 บาท
ชุดลูกเต๋า(แบบจุด และตัวเลข)
M.694 ชุดลูกเต๋า(แบบจุด และตัวเลข) ใช้สอนเรื่อง ความน่าจะเป็น..
200 บาท
ไม่รวมภาษี: 200 บาท
ชุดวงล้อความน่าจะเป็น
M.638-2 ชุดวงล้อความน่าจะเป็น ใช้สอนเรื่อง ทฤษฎีเบื้องต้น ของความน่าจะเป็น..
950 บาท
ไม่รวมภาษี: 950 บาท