องค์การค้าทยอยจัดส่งหนังสือเรียนปี 2564 สู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ล็อตแรก 5 ล้านเล่ม !!!

องค์การค้าทยอยจัดส่งหนังสือเรียนปี 2564 สู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ล็อตแรก 5 ล้านเล่ม !!!

องค์การค้าทยอยจัดส่งหนังสือเรียนปี 2564 สู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ล็อตแรก 5 ล้านเล่ม !!!


       องค์การค้าของ สกสค. ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียนให้กับ สสวท. และ สพฐ. ทยอยจัดส่งหนังสือเรียนปี 2564 สู่สถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานศึกษาและให้นักเรียนมีหนังสือเรียนใช้ทันก่อนเปิดเทอม