สวัสดีปีใหม่ 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดอำนวยอวยพรให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยทั้งปวง