ประกาศรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค.  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. 

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564


สามารถคลิกดูได้ที่นี่ คลิก