พิธีลงนามสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายองค์การค้าของ สกสค. ประจำปี 2566

พิธีลงนามสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายองค์การค้าของ สกสค. ประจำปี 2566


พิธีลงนามสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายองค์การค้าของ สกสค. ประจำปี 2566        

        วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีลงนามเซ็นสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า องค์การค้าของ สกสค. ประจำปี 2566 โดยมีร้านค้าเข้าร่วมจำนวน 13 ร้านค้า จากทั่วประเทศ


         นายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. นายธิติทัศน์ ธนัชนนท์เดชน์ หัวหน้าฝ่ายค้าส่ง และร้านค้า ได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดส่งหนังสือแบบเรียนโดยกระจายไปยังร้านค้าช่วงและโรงเรียนในแต่ละจังหวัด ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาประจำปี 2566 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสื่อนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งเสริมการเรียนการสอนได้อย่างครอบคลุม ยิ่งไปกว่านั้น จะมีการจัดโครงการอบรมครูทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูอีกด้วย


ทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมการเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าองค์การค้าของ สกสค. ประจำปี 2566 ได้แก่ 

1.บริษัท ทรัพย์สิริศึกษา จำกัด จังหวัดอุดรธานี 

2.บริษัท บิ๊กบุ๊ค 101 จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด

3.หจก.ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4.หจก.ตกเซ็งเครื่องเขียน จังหวัดกาฬสินธุ์

5.บริษัท รวมวิทยา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

6.หจก.ศึกษานานาภัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

7.หจก.เบญจวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี

8.บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์(รังสิต) จำกัด จังหวัดปทุมธานี

9.บริษัท สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ จำกัด กรุงเทพฯ

10.หจก.ชลบุรี ว.พานิช จังหวัดชลบุรี

11.บริษัท โมเดิร์น เอสบี พลัส จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

12.บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดเชียงราย

13.หจก.ปรินทรบุ๊คเซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา