สสวท.ร่วมกับ องค์การค้าของ สกสค. จัดอบรมครูวิทย์ คณิต และวิทยาการคำนวณแบบ Onsite ทั่วประเทศ

สสวท.ร่วมกับ องค์การค้าของ สกสค. จัดอบรมครูวิทย์ คณิต และวิทยาการคำนวณแบบ Onsite ทั่วประเทศ

องค์การค้าฯ ร่วมกับ สสวท.

จัดเต็ม 4 หลักสูตร อบรม Onsite 

Up Skill ด้วยการอบรม 4 หลักสูตร จาก สสวท.

1.  UP Level ครูผู้สอนโดยการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ Active Learning

2.  การใช้งานพื้นฐานโปรแกรม GSP 5.06 และการแนะนำการใช้สื่อ GSP

3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือเรขาคณิต พีชคณิต และสถิติ ในโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน

4.  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูในยุคดิจิทัลสู่สมรรถนะ


ตารางอบรม Onsite สสวท. มาแล้วค่าา

ใกล้จังหวัดไหน รีบลงทะเบียนให้ไว

ช้าอด ที่เต็มน้าา

✅อบรมฟรี

✅ได้รับวุฒิบัตร

✅เก็บชั่วโมงอบรมสู่การเป็นวิทยากรต้นแบบ สสวท.

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ 

กดลิงก์เพื่อลงทะเบียน : https://ssp3.i-styles.co/th/training/ipst#