นิทานพยัญชนะ

นิทานพยัญชนะ
หนังสือชุด นิทานพยัญชนะ แต่งโดย อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์

     หนังสือชุด นิทานพยัญชนะ มีทั้งหมด  7  เล่ม  เป็นนิทานที่เหมาะสำหรับอ่านให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเสียงพยัญชนะไทย 44 ตัว  โดยเหลือพยัญชนะที่ไม่ได้นำมาแต่งเป็นนิทาน  13  ตัว  ซึ่งเป็นพยัญชนะที่ไม่ได้ใช้หรือมีใช้น้อยมาก นิทานทั้ง 30 เรื่อง ใช้คำที่เข้าใจง่าย ทำนองอ่านสนุก เพื่อให้เด็กได้เห็นและเข้าใจความหมายของคำอย่างเพลิดเพลิน

     นิทานพยัญชนะชุดนี้ทุกเล่ม เคยผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ต่อมาได้นำมาปรับปรุงทั้งเรื่องและภาพ และยังเติมนิทานเพิ่มเข้าไปอีก นับว่าได้ผ่านการขัดเกลามาเป็นอย่างดี จึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับการมีไว้ประจำบ้านให้เด็กๆ ได้หัดอ่านหัดท่องภาษาไทย 

นิทานพยัญชนะ เล่ม 1  (ก, ข, ฃ, ค, ฅ, ฆ, ง)
ราคา 38 บาท

นิทานพยัญชนะ เล่ม 2 (จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ, ฎ, ฏ)

ราคา 38 บาทนิทานพยัญชนะ เล่ม 3 (ฐ, ฑ, ฒ, ณ, ด, ต, ถ)

ราคา 38 บา
นิทานพยัญชนะ เล่ม 4 (ท, ธ, น, บ, ป)

ราคา 38 บาท


นิทานพยัญชนะ เล่ม 5 (ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม)

ราคา 38 บาท

นิทานพยัญชนะ เล่ม 6 (ย, ร, ล, ว)

ราคา 38 บาท

นิทานพยัญชนะ เล่ม 7 (ศ, ษ, ส, ห, ฬ, อ, ฮ)

ราคา 38 บาท