นารายณ์ยี่สิบปาง ปฐมบทแห่งรามเกียรติ์

นารายณ์ยี่สิบปาง ปฐมบทแห่งรามเกียรติ์
นารายณ์ยี่สิบปาง ปฐมบทแห่งรามเกียรติ์
เนื้อเรื่องกล่าวถึงการอวตารของพระนารายณ์ในปางก่อนที่เป็นปางสำคัญๆ อันเป็นที่มา
ของเรื่องรามเกียรติ์ เป็นหนังสือเหมาะสำหรับผู้อ่านระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป สามารถนำ
ไปใช้เป็นส่งเสริมการอ่าน หนังสืออ้างอิงได้เป็นอย่างดี

จำนวนหน้า 216 หน้า
ี ราคา 950 บาท