นิทานไทย

นิทานไทย

                                                                     นิทานไทย

           หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษาที่รวบรวมนิทานวรรณคดีไทยที่มีคุณค่า            5 เรื่อง ได้แก่ พระสมุทรโฆษ ของพระยาอุปกิตศิลปสาร พระรถเสน พระสุธน พระสังข์ทอง        และพระสรรพสิทธิ์ ของหลวงศรีอมรญาณ เนื้อหาให้คติสอนใจและมีลีลาการเรียบเรียงที่            อ่านแล้วสนุกสนานเพลิดเพลิน

      จำนวน 147 หน้า

      ราคา 47 บาท