ก้อยคนเก่ง

ก้อยคนเก่ง


                                                                    ก้อยคนเก่ง

           ก้อย เด็กหญิงที่เกิดมามีฐานะยากจนและมีปมด้อยในใจ  คือ  เรียนหนังสือไม่เก่ง
     แต่ด้วยความที่ก้อยมิได้ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ และใฝ่หาความรู้รอบตัวอยู่เสมอ ทำให้           ก้อยเป็นเด็กที่ฉลาด และเรียนหนังสือเก่งในที่สุด

       ผู้เขียน  นุกูล  ตันริยงค์
       จำนวนหน้า   24  หน้า 
       ราคา  16  บาท