ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก

ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก
รวมเรื่องสั้นสะเทือนอารมณ์ไม่รู้ลืม

                                                    ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก

                เนื้อหาในเล่มรวมเรื่องสั้นสะเทือนอารมณ์ หลากหลายความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็น  เรือรบจำลอง   
     ห่านย่างไฟแดง   ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก  นายที่รัก   และอื่น ๆ  เนื้อหาเหมาะสำหรับเยาวชน นักอ่าน 
    เนื้อหาแทรกไ้ปด้วยการอบรม 
สั่งสอนอันดีงาม มีสี่เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
    ตั้งแต่เมื่อปี 2501 เป็นต้นมา บรรยากาศของเรื่องสั้นในเล่มนอกจากจะเศร้าเพราะการจากพรากแล้ว
    ยังได้บรรยากาศของเมืองไทยสมัยก่อน...

    ผู้แต่ง : ส.เดชาติวงศ์  ณ อยุธยา