Terms & Conditions

**เมื่อชำระเงินแล้ว  มีช่องทางการแจ้งโอนเงินดังนี้
1. สามารถสแกนใบสลิปหรือถ่ายรูปสลิปใบโอนเงิน และแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือหมายเลขใบสั่งซื้อ ส่งไปที่
    - ทางอีเมล์ eshop.bowt@gmail.com หรือ
    - ทาง 
Line โดยเพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว่า @suksapanpanit 
2. โทรแจ้งที่หมายเลข 0-2538-3033, 0-2538-3021,0-2514-4033 ต่อ 528,584 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.(พัก 11.30-12.30 น.)
3. ส่งแฟกซ์ที่เบอร์ตรง 0-2933-0181 หรือ 0-25383033 ต่อ 510

**ถ้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 5-7 วันทำการ โปรดติดต่อที่หมายเลข 02-5144033 ต่อ 528,584 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.)
**โปรดกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้ละเอียดและชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง **

หมายเหตุ
1. จัดส่งพัสดุธรรมดา คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้าตามจริง ตามอัตราเรียกเก็บจากทางไปรษณีย์ไทย
   
2. จัดส่ง EMS (ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น)