ระบบฝ่ายแผนงานและงบประมาณ A (โปรแกรมจำนวน 20 ผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001086
  • Availability:In Stock
  • ฿20,000.00บาท

เป็นระบบการจัดการข้อมูลในฝ่ายแผนงานงบประมาณ ทั้งในส่วนงานพัสดุ งานการเงิน และบัญชีรวมถึงยุทธศาสตร์ แผนโครงการประจำปี และในส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกโครงการ รวมถึงการบันทึกข้อมูลสถิตินักเรียนและประวัติของสถานศึกษา ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1.      การบันทึกและแสดงข้อมูลประวัติของโรงเรียน อักษรย่อ และรูปตราสัญลักษณ์ ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน

2.      ข้อมูล สถิตินักเรียนในแต่ละชั้น จำนวนครู ทรัพยากรทางการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา และแนวโน้มต่าง ๆ ในการบริหารจัดการศึกษา

3.      แผนงานโครงการประจำปี การใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ ในโครงการหรือแผนงาน

4.      การเบิกจ่ายงบประมาณของทุกโครงการ

5.      ระบบพัสดุ

6.      ระบบการเงิน

7.      ระบบบัญชี

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good