หนังสือเรียนพื้นฐาน ภาษาพาที ป.1 (สพฐ)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 9786163179456
  • Availability: In Stock
  • ฿54.00บาท

หนังสือเรียนพื้นฐาน ภาษาพาที ป.1 (สพฐ)


หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดเรื่องที่น่าสนใจ ผสานความเข้าใจลักษณะของภาษาไทย

ตระหนักรับรู้ในความงามของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา กระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองและกระตุ้นความสนใจ

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาเหมาะแก่วัย ชั้นปี และสูงสุดเต็มตามศักยภาพ


Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good