×
นายธิติทัศน์ ธนัชนนท์เดชน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย รับมอบรางวัลผู้แทนจำหน่าย PTT Station ยอดเยี่ยมประจำปี 2566
นายธิติทัศน์ ธนัชนนท์เดชน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย รับมอบรางวัลผู้แทนจำหน่าย PTT Station ยอดเยี่ยมประจำปี2566
สถานีบริการน้ำมันPPT Station (ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ อุตรดิตถ์)ได้รับรางวัลระดับ Silverจากการประกวดสถานีบริการน้ำมันPTT Station2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานีบริการPTT Station มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะด้านภาพลักษณ์ การบริการ ธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการและห้องน้ำ อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจกับลูกค้าผู้ใช้บริการตลอดจนเพิ่มยอดขายให้กับสถานีบริการในระยะยาว ซึ่งสถานีบริการน้ำมันปตท.อุตรดิตถ์(ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์)ได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปีและจะพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปเป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการ