×

องค์การค้าฯ-ชี้แจงหนังสือเรียนแพงไม่เป็นความจริง


จากกรณีที่มีสื่อมวลชนแห่งหนึ่ง รายงานข่าวอ้างว่าหนังสือเรียนขององค์การค้าของ สกสค. มีราคาแพงกว่าหนังสือของหน่วยงานอื่น นั้น นายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์หนังสือเรียนตามสื่อต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการจะลดทอนเนื้อหาลงมิได้ หนังสือเรียนดังกล่าวมีจำนวนหน้าทั้งหมด 216 หน้า ราคา 85 บาท และ 224 หน้า ราคา 88บาท คิดเป็นราคาต่อหน้า 0.39 สตางค์
ส่วนหนังสือเรียนที่สื่อมวลชนดังกล่าวยกมาเปรียบเทียบ นั้น มีจำนวนหน้าทั้งหมด 96 หน้า ราคา 59บาท คิดเป็นราคาต่อหน้า 0.61 สตางค์ ซึ่งหากหนังสือดังกล่าวมีจำนวนหน้า 96 หน้าองค์การค้า ฯ จะตั้งราคาปกที่ 38 บาท ซึ่งจะถูกกว่าราคาปกของหนังสือเอกชน
“นอกจากนั้น ผมขอเรียนชี้แจงว่า องค์การค้าของ สกสค. เลือกใช้กระดาษที่ดีมีคุณภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียน ทั่วประเทศต้องได้ใช้หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม ซึ่งหนังสือต้นฉบับของ สสวท. นั้นถือเป็นหนังสือต้นแบบของประเทศ โดยหนังสือเรียนขององค์การค้า ฯ ที่ถูกอ้างถึงในสื่อเราใช้กระดาษอาร์ต 64 แกรม ซึ่งเป็นกระดาษอาร์ตมีคุณสมบัติเป็นกระดาษเนื้อแน่นที่ผ่านการเคลือบผิวให้เรียบเหมาะกับการพิมพ์สีหรืองานพิมพ์ที่เน้นความสวยงาม ส่วนหนังสือเรียนของหน่วยงานอื่นที่ถูกอ้างถึงในสื่อเป็นหนังสือเรียนที่ใช้กระดาษปรู๊ฟ 55 แกรม ในการพิมพ์“
นายภกร กล่าว และว่า ขอให้สำนักข่าว ตรวจสอบข้อมูล ก่อนนำเสนอข่าวหรือหากมีข้อสงสัยประการใด องค์การค้ายินดีให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในการนำเสนอข่าว.