แจ้งคิดค่าบริการจัดส่งสินค้าออนไลน์ตามน้ำหนักสินค้าจริง

แจ้งคิดค่าบริการจัดส่งสินค้าออนไลน์ตามน้ำหนักสินค้าจริง

2016-12-22 11:12:02
519
แจ้งคิดค่าจัดส่งสินค้าออนไลน์ตามน้ำหนักสินค้าจริงตามอัตราเรียกเก็บบริษัทไปรษณีย์ไทย

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทางศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ออนไลน์ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่ง โดยจะคิดค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักจริง ตามอัตราเรียกเก็บจากบริษัทไปรษณีย์ไทย

โดยจะยกเลิกเงื่อนไข
  • สั่ง ซื้อสินค้าไม่เกิน 600 บาท คิดค่าจัดส่งสินค้า 50 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วไทย ถ้าซื้อสินค้าเกิน 600 บาท จัดส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์ทั่วไทย (น้ำหนักสินค้าต้องไม่เกิน 8 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักสินค้าเกิน จะคิดราคาค่าจัดส่งตามราคาจริง)
มีอัตราเรียกเก็บค่าบริการดังนี้

อัตราค่าส่งบริการพัสดุแบบธรรมดา
น้ำหนักสินค้า (กรัม)     อัตราเรียกเก็บ 
1-1000 กรัม 20
1001-2000 กรัม 35
2001-3000 กรัม 50
3001-4000 กรัม 65
4001-5000 กรัม 80
5001-6000 กรัม 95
6001-7000 กรัม 110
7001-8000 กรัม 125
8001-9000 กรัม 140
9001-10000 กรัม 155
10001-11000 กรัม 170
11001-12000 กรัม 185
12001-13000 กรัม บวกเพิ่ม 15 บาท
13001-14000 กรัม บวกเพิ่ม 15 บาท
14001-15000 กรัม บวกเพิ่ม 15 บาท

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ออนไลน์

 
บทความที่เกี่ยวข้อง