ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาคุรุสภา
  • banner1

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาคุรุสภา


 
ที่อยู่    128/1  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม.  10200
ที่ตั้ง    อยู่เยื้องกับหอประชุมคุรุสภา ภายในกระทรวงศึกษาธิการ
โทร.    0 2281 1637   0 2281 4657
วัน เวลาทำการ  :   วันจันทร์ - วันศุกร์  07.00 น. - 17.00 น.
ปิดทำการ        :   วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
 
การเดินทาง
 
  สาย  12    56    23