อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ยังไม่เปิดขายออนไลน์)
หมวดหมู่สินค้า

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ยังไม่เปิดขายออนไลน์)

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ยังไม่เปิดขายออนไลน์)
แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
จุกยาง เบอร์ 18 ตัน อย่างดี
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 19 ตัน อย่างดี
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 2
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 20 ตัน อย่างดี
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 3
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 3 เจาะ 1 รู
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 4
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 4 เจาะ 1 รู
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 5
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 5 เจาะ 1 รู
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 6
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 7
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 7 เจาะ 1 รู
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 7 เจาะ 2 รู
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 8
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยาง เบอร์ 9
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง เช่นใช้ปิดหลอดทดลองปิดขวดปากแคบ และประกอบกับอุปกรณ์ทดลอง..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
จุกยางหลอดหยด
ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์ทดลองท่ใช้ดูด และหยดสารเคมี สารละลาย ซึ่งจำเป็นที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศ..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดกลุ่มดาวในจักรราศี
ข้อมูลสินค้า ใช้ในการทดลอง เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาว 12 กลุ่มในจักรราศี แต่ละกลุ่มดาวมีรู..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดกล่องแสดงการผสมของแสงสี
ข้อมูลสินค้า ใช้ในการทดลอง เพื่อการศึกษา เรื่องการผสมแสงสี ฐานและฉากรับภาพ ทำด้วยพลาสติกสีดำด้าน..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ชุดการต่อเซลล์ไฟฟ้า
ข้อมูลสินค้า ใช้ในการทดลอง เรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบต่างๆ และเป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับการทดลองอื่นๆ..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท