เปิดสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 "สู้ไปด้วยกัน"

เปิดสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 "สู้ไปด้วยกัน"

ขอเชิญสั่งจองได้ที่ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค. โทร. 0 2514 4023-30 ต่อ 204, 205

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. หรือโทรสายด่วน 08 4779 4584 (คุณโก้), 08 2684 8728 (คุณกร)

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อและรายละเอียดการชำระเงินได้ที่นี่ คลิ๊ก