แจ้งปิดวันทำการร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ในวันที่ 26-27 ส.ค. 64

แจ้งปิดวันทำการร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ในวันที่ 26-27 ส.ค. 64

ขอเรียนแจ้ง คุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบ


ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ปิดทำการทุกสาขา
ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564
เนื่องจากมีการตรวจนับสินค้าประจำปี

**การสั่งซื้อแบบออนไลน์ยังคงสั่งซื้อได้ตามปรกติ**

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ