แจ้งปิดวันทำการร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ในวันที่ 30 ส.ค. 64

แจ้งปิดวันทำการร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ในวันที่ 30 ส.ค. 64

ขอเรียนแจ้ง คุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบ 


ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ปิดทำการทุกสาขา 

ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

เนื่องด้วยพนักงานมีความจำเป็นต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ตามมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข 


**ส่วนการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ยังคงสั่งซื้อได้ตามปกติค่ะ**


ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ