คู่มือ Download ใบสั่งซื้อ

คู่มือ Download ใบสั่งซื้อ

PC-คอมพิวเตอร์

1. เข้าเข้าเว็บไซต์ suksapanpanit.com

2. กดรูป Banner(ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อและแผนการสอน) ที่ด้านขวาของหน้าจอ ดังรูป


3. กดคลิกที่มีคำว่า "ใบสั่งซื้อ" เพื่อทำการดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ


Mobile-โทรศัพท์

1. เข้าเข้าเว็บไซต์ suksapanpanit.com

2. กดรูป Banner(ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อและแผนการสอน) ที่ด้านล่างของหน้าจอ ดังรูป

3. กดคลิกที่มีคำว่า "ใบสั่งซื้อ" เพื่อทำการดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ


Scan QR-Code

1. สแกน QR code เลือกสั่งปริ้นจากลิ้งค์ google drive

2. สแกน QR code เลือกดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกเป็นเอกสาร PDF (.pdf)


ใบสั่งซื้อสินค้าอุปกรณ์วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี และเครื่องเขียน