"ปันน้ำใจ ให้น้องเรียน (Come back to school)” องค์การค้าของ สกสค. ร่วมกับ อีจัน บริจาคอุปกรณ์การศึกษาราคาพิเศษให้ศูนย์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่

องค์การค้าของ สกสค. ร่วมกับ อีจัน บริจาคและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาราคาพิเศษ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในศูนย์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้องเรียน (Come back to school)”


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การค้าของ สกสค. ได้ร่วมทำกิจกรรมกับ อีจัน เพื่อบริจาคอุปกรณ์การศึกษาในราคาพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี และเครื่องหมาย ให้แก่ศูนย์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เป็นตัวแทนในการส่งมอบอุปกรณ์การศึกษาที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชบพิธ ซึ่งทางอีจันได้มีกำหนดการเดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ศูนย์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าวัดดอนจั่นในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 นี้