ประกาศองค์การค้าของ สกสค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.

ประกาศองค์การค้าของ สกสค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.

>>>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้า<<<