หนังสือชุดนิทานอีสปร้อยกรอง

หนังสือชุดนิทานอีสปร้อยกรอง

หนังสือชุดนิทานอีสปร้อยกรอง

หมาจิ้งจอกกับนกกระสา

...เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนคือ หมาจิ้งจอกกับนกกระสา แต่ด้วยความที่มีนิสัยชอบแกล้ง
ของหมาจิ้งจอกที่คิดเพียงว่า ตนได้รับความสนุกสนานเพราะแกล้งเพื่อนได้เท่านั้น จึงทำให้
นกกระสาไม่พอใจและเสียใจมาก 

เรื่องนี้สอนว่า...อย่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น ควรมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อต่อกัน

จำนวนหน้า 16 หน้า

ราคา 35 บาท

ลูกหมูสามตัว

...เรื่องราวของครอบครัวหมูที่มีลูกถึง 3 ตัว และพอลูกๆ โตขึ้น แม่ให้ลูกไปสร้างบ้าน
อยู่กันเองเพราะบ้านเดิมคับแคบ เหตุการณ์นี้ทำให้ลูกหมูทั้ง 3 ตัว ไปพบเจอกับหมาจิ้งจอก 

เรื่องนี้สอนว่า...หากมีความรอบคอบ ขยัน อดทนสิ่งที่ได้รับกลับมาก็จะคุ้มค่าและพี่น้องถ้ารัก
และสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะทำให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ ได้

จำนวนหน้า 16 หน้า 

ราคา 35 บาท


กากับหงส์

...เรื่องราวของกาตัวหนึ่งที่ไปพบเจอหงส์ และรู้สึกอยากเป็นเหมือนหงส์ โดยพยายาม
เลียนแบบหงส์ สุดท้ายก็ยังต้องเป็นกาจะเป็นหงส์ไปไม่ได้

เรื่องนี้สอนว่า..คนเราเกิดมาต้องพอใจในสิ่งที่ตนเป็นและมี จึงจะมีความสุขกับชีวิตได้
อย่างแท้จริง

จำนวนหน้า 16 หน้า

ราคา 35 บาท


นกกระสากับหมาจิ้งจอก

...เรื่องราวของนกกระสาตัวหนึ่งที่คิดช่วยเหลือหมาจิ้งจอก เพราะต้องการค่าตอบแทนโดยไม่ทันคิดว่าหมาจิ้งจอกนั้นจะทำตามคำพูดที่สัญญาไว้หรือไม่ 

เรื่องนี้สอนว่า...หากทำสิ่งใดโดยไม่หวังผลตอบแทน เราก็จะมีความสุข แต่ในมุมกลับกัน
ก็ควรมีน้ำใจและตอบแทนพระคุณผู้ที่ช่วยเหลือในยามที่เราลำบากด้วย

จำนวนหน้า 16 หน้า

ราคา 35 บาท

เทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้

...เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคนตัดไม้คนที่ 1 เข้าป่าเพื่อเข้าไปตัดไม้แต่กลับทำขวานตกลงไป
ในน้ำ เทพารักษ์ช่วยเหลือเขาด้วยการนำขวานขึ้นมาให้แต่เขาได้ขวานกลับบ้านถึง 3 ด้าม 
คนตัดไม้คนที่ 2 เห็นเช่นนั้น คิดอยากได้บ้างจึงเข้าป่าและทำขวานตกน้ำเช่นกัน แต่สิ่งที่
เขาได้กลับมานั้นมีเพียงความว่างเปล่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากความละโมบ 

เรื่องนี้สอนว่า..ควรมีความซื่อสัตย์ และอย่าอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน

จำนวนหน้า 16 หน้า