หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดอมตนิทานลูกสัตว์

หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดอมตนิทานลูกสัตว์

ชุดอมตนิทานลูกสัตว์ (ชุดนี้มี 7 เล่ม)

แม่ไก่ดื้อ (ป.1)

แม่ไก่ซึ่งมีนิสัยดื้อดึง ต้องการออกจากรั้วบ้านไปที่ถนน แม้เจ้าของจะพยายามดูแล
และขัดขวางก็ไม่สำเร็จ สุดท้ายแม่ไก่ก็หนีออกจากบ้านไปจนพบจุดจบ เรื่องนี้สอนให้เด็ก
รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่ ไม่ดื้อรั้น มิเช่นนั้นจะเป็นเหมือนแม่ไก่ ท้ายเล่มมีกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน เขียน และคิด

จำนวนหน้า 28 หน้า
ราคา 27 บาท
ลูกกบ (ป.1)

เล่าเรื่องวงจรชีวิตของกบผ่านตัวละครคือ ลูกอ๊อดและแมงดานาที่ลูกอ๊อดคิดว่าเป็นเพื่อน ของเขา เพราะทุกครั้งที่ลูกอ๊อดมีการเปลี่ยนแปลงก็จะได้พบกับแมงดานา และพูดคุยกันเสมอ
เป็นนิทานที่อ่านสนุกสนาน เพลิดเพลิน สอดแทรกความรู้ด้านพัฒนาการทางร่างกาย
และความคิดท้าย เล่มมีกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน เขียน และคิด จำนวนหน้า 28 หน้า
ราคา 27 บาท
นกพิราบ (ป.2)

ความเพียรของนกพิราบที่สร้างรังจนสำเร็จด้วยการพึ่งพาต้นไม้นานาชนิด แต่กว่าจะสำเร็จได้นั้น นกพิราบก็พบเจออุปสรรค และปัญหาต่างๆ มากมาย สะท้อนการดำรงชีวิตในสังคมที่ผู้มีความพร้อม ควรช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ยังพึ่งพาตนเองไม่ได้ และผู้ที่ได้รับความอนุเคราะห์ต้องรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
ท้ายเล่มมีกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน เขียน และคิด

จำนวนหน้า 28 หน้า
ราคา 27 บาท
ลูกแมว (ป.2)

ลูกแมวที่ชื่อ "สำลี" ลูกแมวสีขาว น่ารัก ฉลาด แต่ซุกซน แม่แมวจึงต้องคอยตักเตือนอยู่เสมอ วันหนึ่งสำลีกินอาหารมากเกินพอดีจนไม่สบาย แม่แมวจึงพาไปกินใบหญ้า และสอนสำลีให้รู้ว่าใบหญ้า มีคุณสมบัติอย่างไร สอนให้รู้ว่าเด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่และแม่คือคนที่คอยอยู่ข้างเรา และดูแลเราตลอดเวลา ท้ายเล่มมีกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน เขียน และคิด

จำนวนหน้า 28 หน้า
ราคา 27 บาท

ลูกวัวสามตัว (ป.2)

ลูกวัวสามตัวที่มีสีกายแตกต่างกัน มีนิสัยบางอย่างคล้ายกัน และบางอย่างแตกต่างกัน ซึ่งเจ้าของต้องพยายามเลี้ยงอย่างเข้าใจ สะท้อนให้ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของเด็ก และต้องเข้าใจความรู้สึกห่วงใยของผู้ใหญ่ที่มีต่อตนผูกเป็นเรื่องที่มีตัวละครให้ความ เพลิดเพลิน และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็นอย่างดี
ท้ายเล่มมีกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน เขียน และคิด

จำนวนหน้า 28 หน้า ราคา 27 บาท
แมวและลูกกระรอก (ป.2)
แม่แมวที่เลี้ยงลูกกระรอกด้วยความเข้าใจผิด คิดว่าเป็นลูกของตน แม่แมวพยายามอย่างมาก ในการฝึกลูกกระรอกให้ใช้ชีวิตอย่างแมวทั่วๆ ไป แม้จะลำบากแค่ไหนแม่แมวก็ไม่สิ้นหวัง มีเพียงแค่ ความกังวลว่าลูกจะใช้ชีวิตอย่างไรหากหากินไม่เป็น แสดงให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูก และสอนให้มีความพยายามในการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
ท้ายเล่มมีกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน เขียน และคิด

จำนวนหน้า 28 หน้า ราคา 27 บาท

ลูกหมา (ป.2)

หมา 2 ตัว ที่มีอายุต่างกัน หน้าที่รับผิดชอบจึงไม่เหมือนกัน"เจ้าโต"ลูกหมาน่ารัก ฉลาด ซุกซน อาศัยอยู่บนบ้าน "เจ้าเสือ" หมาตัวใหญ่ ที่มีหน้าที่เฝ้าบ้าน และดูแลสวน ด้วยความซุกซนเจ้าโตจึงหา เพื่อนเล่นตลอดเวลา เจ้าโตมักแหย่เจ้าเสืออยู่เสมอจนทำให้เจ้าเสือโกรธ และได้จัดการบางอย่างกับเจ้าโต เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเลี้ยงดูที่ต่างกัน นิสัยย่อมแตกต่างกัน หากมีความเข้าใจก็สามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข ท้ายเล่มมีกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน เขียน และคิด จำนวนหน้า 24 หน้า ราคา 27 บาท