หนังสือการ์ตูนสี่สี ชุดคติสอนใจ เรื่องรังนกกระจาบ

หนังสือการ์ตูนสี่สี ชุดคติสอนใจ เรื่องรังนกกระจาบ
รังนกกระจาบ
 เนื้อเรื่องกล่าวถึงนกชนิดต่างๆ ที่ยังไม่รู้จักวิธีสร้างรัง จึงต้องอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ โพรงไม้
แต่ในขณะนั้นมีนกอยู่ชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรังของตัวเองขึ้นมาได้ นั่นก็คือ นกระจาบ เมื่อนก
เหล่านั้นรู้เรื่องนี้เข้าจึงมาขอความช่วยเหลือจากนกกระจาบให้ช่วยสอนวิธิทำรัง นกระจาบสอน
เสร็จไปครึ่งรัง นกต่างๆ คิดว่าการทำรังไม่ยากน่าจะทำเองได้ จึงไม่สนใจฟัง นกกระจาบจึงเลิก
สอนและให้กลับไปทำรังเอง นกเหล่านั้นจึงทำได้เพียงครึ่งเดียวเท่าที่นกกระจาบสอนให้เท่านั้น
เมื่อฝนตกพายุได้พัดพาเอารังและนกเหล่านั้นตกจากต้นไม้จนได้รับบาดเจ็บ จะมีเพียงนกกระจาบ
เท่านั้นที่ปลอดภัย

จำนวนหน้า 16 หน้า
ราคา 80 บาท