เธอฉันแบ่งปันความสุข

เธอฉันแบ่งปันความสุข
หนังสือชุดภาพและการ์ตูน เรื่อง เธอฉันแบ่งปันความสุข ส่งเสริมคุณธรรม รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและการมีจิตสาธารณะต่อสังคมรอบข้างและสิ่งแวดล้อม
เธอฉันแบ่งปันความสุข

เนื้อเรื่องกล่าวถึง คุณครูให้นักเรียนเลี้ยงปลาหางนกยูง เมื่อออกลูกและเจริญเติบโตแล้ว
ให้นำมาปล่อยตามแอ่งน้ำข้างโรงเรียนเพื่อให้กินลูกน้ำ เป็นการช่วยกำจัดยุง ซึ่งเป็นพาหะนำ
โรคต่างๆ มาสู่คน บ้านชมพู่เลี้ยงปลาหางนกยูง แต่บ้านต้อยติ่งไม่มี จึงไปหาซื้อปลาที่ตลาด
แต่เงินไม่พอจ่าย ชมพู่เมื่อทราบเรื่องจึงไปบอกพ่อเพื่อขอแบ่งปันปลาหางนกยูงที่มีให้ต้อยติ่ง
และเพื่อนๆ นำไปเลี้ยง เมื่อปลาเจริญเติบโต เพื่อนๆ ร่วมกันนำปลามาปล่อยในแอ่งน้ำอย่าง
มีความสุข เมื่อชมพู่มีน้ำใจแบ่งปันปลาหางนกยูงให้ ต้อยติ่งจึงเก็บผักบุ้งงามๆ ริมแพมาฝาก
ชมพู่

ผู้เขียน สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ
จำนวนหน้า 16 หน้า
ราคา 56 บาท