ตัวละครในรามเกียรติ์

ตัวละครในรามเกียรติ์
ตัวละครในรามเกียรติ์

เป็นวรรณกรรมที่รู้จักกันแพร่หลาย เพราะเรื่องราวนอกจากจะนำเสนอหลักปรัชญา
ที่ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมแล้ว เนื้อเรื่องยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพสังคมชีวิตคามเป็นอยู่ ความเชื่อ
และพิธีกรรมต่างๆ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมทั้งเรื่องราวและภาพนารายณ์อวตารปางต่างๆ รวมถึง
ตัวละครสำคัญ

จำนวนหน้า 216 หน้า
ราคา 950 บาท