แมวเจ้าปัญญา

แมวเจ้าปัญญา

           แมวเจ้าปัญญา

                    หนังสือนิทานคลาสลิกที่โด่งดังในอดีต เรื่องราวของแมวเจ้าปัญญาที่คอยช่วยเหลือเจ้าชาย
          ตกยาก จนได้ไปเจอยักษ์ที่ชอบจับชาวบ้านกินเป็อาหาร แมวเจ้าปัญญาจึงออกอุบายให้ยักษ์แปลงกาย
          เป็นหนูแล้วจับกินเสีย ในที่สุดเจ้าชายก็ได้ขึ้นปกครองเมือง...
   
         คำบรรยายภาพ : ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กำธร  สถิรกุล
         ภาพ :  MARCORA
         ราคา 60 บาท