ฟ้าครามกับเกลียวคลื่น

ฟ้าครามกับเกลียวคลื่น


 ฟ้าครามกับเกลียวคลื่น

               ฟ้าคราม เด็กน้อยชาวประมงช่วยเก็บเศษขยะจนชายหาด 
   สะอาด ทำให้เกลียวคลื่นแห่งท้องทะเลซาบซึ้ง และได้เป็นเพื่อน
   สนิทกัน จนกระทั่งวันหนึ่ง นักท่องเที่ยวได้ทำชายหาดสกปรกมาก       เกลียวคลื่นโกรธจนกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ ฟ้าครามจึงเข้ายับยั้ง 
   ความโกรธนั้น 
   
   ชื่อผู้แต่ง วรเทพ  จำรูญนุรักษ์
   จำนวนหน้า 24  หน้า 
   ราคา 90 บาท