ฉลามวาฬปราบวายร้ายพรายทะเล

ฉลามวาฬปราบวายร้ายพรายทะเล

ฉลามวาฬปราบวายร้ายพรายทะเล

             ใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ มีฉลามวาฬผู้ใจดีคอยปกปักรักษา 
   ดูแลสัตว์น้ำทั้งหลายให้อยู่กันอย่างสงบสุข แต่อยู่มาวันหนึ่งดินแดน
   ที่เคยสงบสุข  ก็ถูกวายร้ายพรายทะเลเข้ามารุกราน  เพื่อหวังยึดเป็น 
   ถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ของมัน  ฉลามวาฬ และสัตว์น้ำทั้งหลาย  จึงต้อง
   ร่วมแรงร่วมใจกันขับไล่วายร้ายพรายทะเลให้ออกไปจากดินแดน 
   ของตน

   ผู้เขียน  เครือรัตน์  เรืองแก้ว
   จำนวนหน้า  24  หน้า
   ราคา  90  บาท