ของขวัญวันเด็ก

ของขวัญวันเด็ก

ของขวัญวันเด็ก

                รุ้งชวนแม่ไปเที่ยวงานวันเด็ก ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนุกต่างๆ มากมาย

      โดยเฉพาะการเข้าคิวรอรับของรางวัล  แต่รุ้งกลัวจะไม่ได้ของ  จึงแซงคิวคนอื่น

      แต่เมื่อรุ้งได้ของรางวัลไปแล้วเปิดกล่องดูกลับพบว่าไม่มีสิ่งของใดๆ อยู่ในกล่อง


      
ผู้เขียน  นุกูล  ตันริยงค์

      จำนวนหน้า  24  หน้า
      ราคา  16  บาท