ไดโนเสาร์ไปโรงเรียน

ไดโนเสาร์ไปโรงเรียน


                                                            ไดโนเสาร์ไปโรงเรียน

                    เนื้อเรื่องกล่าวถึง ไดโนเสาร์จะไปโรงเรียนในวันแรก โดยมีครอบครัวทั้งหมด
     ประกอบ
ด้วย  คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย คุณน้า คุณปู่ และคุณย่า  ได้พากันไปส่ง 
     ไดโนเสาร์ที่โรงเรียน
แต่เมื่อถึงโรงเรียนแล้ว ไดโนเสาร์ร้องไห้จะขอกลับบ้านด้วย


     ผู้เขียน  สุรางคณา  เตื้อติสอน
     จำนวนหน้า   26   หน้า
     ราคา  70  บาท