เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา

เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา

                                                      เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา       

               หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรียงความของเด็กญี่ปุ่นซึ่งเขียนแสดงความคิดเห็นของ       ตนเองเกี่ยวกับสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ตลอดจนแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป 
               ครูไซกิโย มูซากุ เริ่มงานรวบรวมเรียงความนี้ เมื่อตอนเสร็จสงครามโลกครั้งที่สองลง         ใหม่ ๆ  ขณะนั้นญี่ปุ่นแพ้สงครามอย่างยับเยิน...ครูประชาบาลคนนี้ก็มีส่วนในการช่วยประเทศ       ชาติของเขาให้กลับมาแข็งแกร่ง ก้าวหน้า ไปบ้าง มิใช่น้อย เพราะเขาแนะนำให้นักเรียนของ       เขารู้จักคิดพิจารณาหาเหตุผล และขบปัญหาเฉพาะหน้าของตน เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นเขา       ก็รู้จักแก้ปัญหาของเขาเองได้เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา

     ราคาพิเศษ เล่มละ 15 บาท