ช้างก้อย

ช้างก้อย

ช้างก้อย 

                   เนื้อเรื่องกล่าวถึง ก้อยซึ่งเป็นช้างตัวเล็ก ทำให้ถูกเพื่อนๆ ล้อว่าไม่สามารถทำงาน
      ที่เป็นประโยชน์ได้ ก้อยตั้งใจจะทำดีบ้าง  จึงไปหาพ่อเพื่อขอเสียมมาขุดดิน แต่ขุดได้ไม่
      นานก็ต้องเลิก  เพราะทนอากาศร้อนไม่ไหว ต่อมาก้อยไปขอช่วยตักน้ำ  แต่ถังน้ำมีขนาด          ใหญ่ทำให้ก้อยสะดุดหกล้ม ก้อยเสียใจที่ทำอะไรได้ไม่ดจึงออกจากบ้านไป ก้อยมีโอกาส 
      ช่วยคุณยายคนหนึ่งข้ามถนนและทราบภายหลังว่า การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการทำความดี 
      เช่นกันไม่จำเป็นต้องใช้แต่แรงกายเท่านั้น ก้อยจึงมีความสุขกับการทำความดี
       
      ผู้เขียน  นิภา  สุขพิทักษ์
      ภาพ     ปรีเปรม  เปลี่ยนบำรุง
      ราคา    70  บาท