กระดาษถ่ายเอกสาร

กระดาษถ่ายเอกสาร
กระดาษถ่ายเอกสาร ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์

กระดาษถ่ายเอกสาร ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 
ขนาด A4  80 แกรม 
เนื้อกระดาษเรียบลื่น สม่ำเสมอ 
กระดาษไม่ติดเครื่องถ่ายเอกสาร 
เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ 
ราคารีมละ  99 บาท