สื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ - ROBOT

สื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ - ROBOT
สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

 ตัวอย่างสินค้า 
                        วางจำหน่ายหน้าร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา 
                          สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.suksapanpanit.com


Trailer mTiny

วัสดุประกอบการสอนชุดการสอน วิชาวิทยาการคำนวน mTiny Coding Kit สำหรับระดับชั้นปฐมวัย mTiny Coding Kit
เป็นชุดการสอนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี สามารถเรียนรู้ได้ทั้ง ที่บ้านหรือที่โรงเรียน ทำให้พัฒนาการเรียนรู้
ง่ายขึ้น มีความสนุกสนานจากทักษะ ทำกิจกรรมและ เล่นเกมต่าง ๆ พร้อมวัสดุประกอบการสอนชุดปากกาอิเล็กทรอนิกส
สำหรับ (mTiny Coding Kit) และวัสดุประกอบการสอนชุดบัตรคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์าหรับ 
mTiny Coding Kit


Trailer Codey Rockey

Codey Rocky สามารถเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มเรียน และการเรียนรู้ AI ด้วยโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 10 โมดู
รวมถึงเซ็นเซอร์ตัวรับอินฟาเรด จอแสดงผล LED ชุด Neuron Education Kit (ชุด Neuron Education Kit แพลตฟอร์ม
บล็อกตั้งโปรแกรมได้ Building Block มีการเชื่อมต่อแบบ Ponto Pins แบบแม่เหล็กบล็อกอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการ
 สร้างสิ่งประดิษฐ์หลายร้อยรายการ เรียนรู้เข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม Codey Rocky )


Trailer MRobot

ชุดวัสดุพึ้นฐาน MRobot สำหรับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา MRobot เป็นวัสดุประกอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา สำหรับ
ผู้เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ที่ง่าย และมีความสนุกสนาน มีรีโมทและตัวรับอินฟาเรด สามรถควบคุมผ่านรีโมท
ได้มีเซนเซอร์เดินตามเส้น สามารถตรวจจับสีดำและสีขาวเพื่อควบคุมให้หุ่นเดินตามเส้น สามารถเขียนโค้ดควบคุมผ่าน
แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง MRobot ที่มีชิ้นส่วนประกอบเพิ่มเติ
ไม่น้อยกว่า 15 ชิ้น


Trailer M-IoT


ชุดวัสดุบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ M-IoT (สำหรับดับดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น)
การออกแบบที่กะทัดรัดได้รวมเอาโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้เลือกมากมายไว้ มีไฟ RGB LED 12 ดวง มีเซ็นเซอร์
จับความเคลื่อนไหว มีเซนเซอร์สัมผัส 4 ชิ้น ปุ่มสำหรับควบคุมคำสั่งของโปรแกรม มีไมโครโฟน สำหรับบันทึกเสียงและ
ฟังเสียง มีการเชื่อมต่อ Micro-USB มีซอฟต์แวร์ที่รองรับการเขียนคำสั่ง รองรับ Microsoft Cognitive สามารถจดจำ
เสียงพูดของ AI ได้ รองรับระบบ IoT (Internet of Think) เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการจับความ
เคลื่อนไหวได้

สินค้าสื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ - Robot มีดังนี้

1. Codey Rocky (พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทย,แผนการสอนและใบงาน)

2. M-RoBot และLi-polymer battery (พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทย,แผนการสอนและใบงาน)

3. Mi2 (พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทย)

4. Mi2 Premium Kit และชุดเซนเซอร์ (คู่มือฉบับภาษาไทย,แผนการสอนและใบงาน)

5. MTiny Coding Kit (พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทย,  แผนการสอนและใบงาน)

6. ชุดบัตรอิเลคทรอนิกส์และแผนที่ Mtiny

7. ชุดอุปกรณ์เสริม M-RoBot - Light & Sound

8. ชุดอุปกรณ์เสริม M-RoBot - ชุดหุ่น 6 ขา

9. ชุดอุปกรณ์เสริม M-RoBot – ชุดหุ่นช่างพูด

10. ชุดอุปกรณ์เสริม M-RoBotServo Pack

11. ชุดอุปกรณ์เสริม Neuron


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @suksapanpanit