การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน่วย หัวหน้าฝ่าย องค์การค้าของ สกสค.

การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน่วย หัวหน้าฝ่าย องค์การค้าของ สกสค.

เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน่วย หัวหน้าฝ่าย องค์การค้าของ สกสค. 

สามารถคลิกดูได้ที่นี่ คลิก