รายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าขององค์การค้าของ สกสค.

ภาคเหนือ

ลำดับที่

รายฃื่อร้าน/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ที่อยู่

จังหวัด

เบอร์โทร

1

 บริษัท เรียนดี จำกัด

39,41,43 ถ.เวชสุวรรณ ต.ปากน้ำโพธิ์ อ.เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์

084 050 1104

2

 หจก.เพื่อนนักเรียนบุ๊คเซ็นเตอร์

39/91 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร

พิจิตร

081 659 5374

3

 ร้านชัยรัตน์ 2

158 หมู่ 5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า

เพชรบูรณ์

089 856 2121

4

 ร้านเจอาร์ออฟฟิสออโตเมชั่น

29/1-3 ถ.เทศา2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร

081 973 1168

5

 ร้านไทยพัฒน์ศึกษา

135/2 หมู่1 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง

เชียงใหม่

081 495 1095

6

 ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี่

66/25-27 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง

ลำปาง

089 851 9914

7

 ศูนย์หนังสือภูคา

217 หมู่3 ต.ปัว อ.ปัว

น่าน

086 810 3960

8

 หจก.สวนหนังสือ

8 หมู่15 ต.เวียง อ.เทิง

เชียงราย

081 885 6866

9

 หจก.เพิ่มพูนศึกษา (2009)

299 หมู่9 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก

ตาก

095 982 4559

10

 ร้านเนชั่นบุ๊ค

469 หมู่8 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย

เชียงราย

081 472 7189

11

 ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า

5/13-15 ถ.มหาวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน

น่าน

081 671 0893

12

 หจก.ศรีสมบูรณ์อินเตอร์

22/22 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่

แพร่

081 885 2423

13

 บริษัท รักษ์กมน จำกัด

355/15-16 ถ.บุญวาทย์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก  อ.เมืองลำปาง

ลำปาง

098 372 3435

14

 หจก.วิทยาภัณฑ์ 1974

109/6-7 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์

081 973 6577

15

 หจก.ศรีมาตุลี

105-109 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสววรค์

นครสวรรค์

081 604 3939

16

 หจก.ผลสว่างพานิช

116 หมู่7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

089 194 5404

17

 ร้านศิริเรืองไร

103/5-7 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก

สุโขทัย

087 732 9837

18

 หจก.ศูนย์ศึกษาภัณฑ์

511 หมู่11 .พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา

พะเยา

081 822 2163

19

 ร้านเป็นหนึ่ง

92/28 หมู่1 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

083 826 4150

20

 บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

630 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

เชียงราย

081 671 9563

21

 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด

178 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน

ลำพูน

081 783 2137

22

 หจก.สื่ออักษร บุ๊คเซ็นเตอร์

146/12 หมู่3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร

091 996 6398

23

หจก. เชียงใหม่สมุดลานนา

209/6 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

081 881 8066

 

ภาคใต้

ลำดับที่

รายฃื่อร้าน/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ที่อยู่

จังหวัด

เบอร์โทร

24

 หจก.นำวิทยา

136/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง

ตรัง

086 274 9449

25

 บริษัท เกียรติสินธุสเตชั่นเนอรี่ จำกัด

18/69-73 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

094 236 2265

26

 ร้านลูกช้าง

9/13 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

สงขลา

080 941 8888

27

 หจก.เชวงว่องวาณิช

281 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

081 894 3006

28

 บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จำกัด

40/5 ถ.ราษฎร์วิถีกลาง ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร

ชุมพร

085 888 6606

29

 หจก.ส.สุทธิสิน

62 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

สงขลา

095 105 1999

30

 หจก.ไพศาลศึกษาภัณฑ์

147/18 หมู่1 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร

ชุมพร

088 978 9356

31

 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

68 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส

นราธิวาส

089 669 8278

32

 หจก.ลิ้มจี่เซ้ง

1709-1711 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

086 391 9629

33

 บริษัท ศูนย์หนังสือพัทลุง จำกัด

503 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง

พัทลุง

081 540 8567

34

 บริษัท เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

3-7 ซอยหาดใหญ่ซิตี้ ต.หาดใหญ่ อ.เมืองหาดใหญ่

สงขลา

081 698 6969

35

 ร้านฮันนาน

28 หมู่2 ถ.สุคนธรักษ์ ต.บ้านนา อ.เมืองจะนะ

สงขลา

095 770 0119

36

 หจก.ตานีบุ๊คส์

5 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี

ปัตตานี

081 898 1870

37

 หจก.บุ๊คสตูล

236-238 ถ.ติรสถิตย์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล

สตูล

086 956 4780

38

 ร้านเสาวลักษณ์ศึกษาภัณฑ์

277-279 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

สงขลา

086 475 1220

39

 ร้านบ้านหนังสือ

300/55 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง

ปัตตานี

081 963 8970

40

 บริษัท ชัยนรินทร์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

45 ถ.ระแงมรรคา ต.บางนาค อ.เมืองนครธิวาส

นราธิวาส

081 478 5721

41

 ร้านพัฒนาพานิช

130 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

081 676 4334

42

 ร้านมิตรสาส์นตรังพาณิชย์

128 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง

ตรัง

081 569 6970

43

 หจก.ซี.ดี.เอส.เทรดดิ้ง

119 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

098 561 6658

44

 บริษัท บัณฑิตไทย จำกัด

182/55 หมู่2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

สุราษฎร์ธานี

081 397 4516

45

 ร้านจันดีศึกษาภัณฑ์

156/3 หมู่4 ต.จันดี อ.ฉวาง

นครศรีธรรมราช

081 535 9420

46

 ร้านนฤทธิ์ทนา

59-61 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่

กระบี่

089 724 3038

47

 หจก.ปรินทรการค้า

12 ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

สงขลา

081 738 6095

48

 บริษัท หนังสือ จำกัด

69 ถ.ศรีไชยา ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

081 895 2898

49

 บริษัท สิชล บัณฑิตภัณฑ์ จำกัด

12/1 หมู่5 ถนนศุภโยคพัฒนา ต.สิชล อ.สิชล

นครศรีธรรมราช

081 956 8080

50

 ร้านหาดใหญ่บุ๊คส์

409 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

สงขลา

088 788 0701

51

 หจก.ศูนย์ศึกษาและเครื่องเขียน

242 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง

ระนอง

081 895 2550

52

 บริษัทเส้งโหภูเก็ต จำกัด (สาขาภูเก็ต)

2/14-16,54 ถ.มนตรี ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

081 978 0088

53

 บริษัท พังงาพลาซ่า จำกัด

12 ถ.ศิริราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา

พังงา

088 760 1150

54

บริษัท สิริปัตตานี (2015) จำกัด

69,71 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี

ปัตตานี

081 540 1012

55

บริษัท นภาพรรณคอมเพล็กซ์ จำกัด

130 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน

สุราษฎร์ธานี

086 478 2599

                                                                            

ภาคกลาง,ตะวันออก, กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลำดับที่

รายฃื่อร้าน/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ที่อยู่

จังหวัด

เบอร์โทร

56

บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จำกัด

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ซ.รูเบีย ถ.สุขุมวิท42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ

090 332 8272

57

 บริษัท สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ จำกัด

352 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด

กรุงเทพฯ

089 912 0360

58

 บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด

229/129-132 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี

ลพบุรี

089 801 3114

59

 บริษัท ธนบุรีศึกษา จำกัด

778-780-782-784-786 ถ.ประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี เขนธนบุรี

กรุงเทพฯ

081 170 8456

60

 หจก.ชลบุรี ว.พานิช

695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี

ชลบุรี

081 854 4640

61

 ร้านนิติสาส์น

007 ถ.ป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง

ระยอง

081 406 6767

62

 ร้านรุจิระภัณฑ์

127-129 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง

ราชบุรี

087 819 5005

63

 ร้านบางประกงเครื่องเขียน

205/3 หมู่10 ต.บางประกง อ.บางประกง

ฉะเชิงเทรา

081 685 1629

64

 หจก.ตันติเจริญโภคทรัพย์

116/7-8-9 หมู่1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี

ชลบุรี

081 636 8364

65

 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด

ค. 5/73-74 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา

อยุธยา

085 211 1142

66

 บริษัท ไทยเสรีบุ๊คส์ จำกัด

72/50-51 ถ.หลังพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม

นครปฐม

098 964 2419

67

 บริษัท บุ๊คสโตร์

112/16-17 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว ต.หน้าเมือง อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา

081 652 1200

68

 บริษัท แหลมทองศึกษาภัณฑ์ จำกัด

1195/4 หมู่1 ถ.พนมสารคาม-บ้านสร้าง ต.พนมสารคาม

อ.พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

081 665 5998

69

 ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ศรีทองคำ

234/3 หมู่1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

086 020 2929

70

 บริษัท สมใจค้าหนังสือเครื่องเขียน จำกัด

131,133,135,137,139 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
 เขตพระนคร

กรุงเทพฯ

086 019 8442

71

 ร้านหนังสือดี

9/2-3 ถ.สฤษติเดช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี

จันทบุรี

081 983 5490

72

 ร้านออฟฟิศมาร์ต

58,60,62,64 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี

จันทบุรี

086 397 8200

73

 หจก. ศึกษานานาภัณฑ์

99/77-78 หมู่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

นนทบุรี

081 918 3838

74

 บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด

77 หมู่5 ถ.สิงห์บุรี-บางระจัน ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

081 947 5354

75

 ร้านมนูญพานิช

3003/5-6 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก

นครนายก

087 768 9554

76

 ร้านประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์

69/9-11 ถ.สุขุวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง

ระยอง

081 209 2818

77

 ร้านบริบูรณ์พาณิชย์

158-160 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมืองตราด

ตราด

063 365 9299

78

 ร้านศรีเจริญบุ๊คเซ็นเตอร์

31 ถ.พระยาวิฑูรย์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

087 207 5806

79

 ร้านศิริธนา

46/5-6 หมู่3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี

นครปฐม

081 859 7478

80

 บริษัท เปี่ยมสุขโฮลดิ้ง จำกัด

42/6 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

081 017 2121

81

 ร้านประเสริฐ

90 หมู่3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง

ระยอง

081 626 9945

82

 บริษัท จันทราทิตย์ จำกัด

39-41 ถ.สวนสมเด็จ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

081 854 4640

83

 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ (รังสิต) จำกัด

99-99/1 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

ปทุมธานี

081 866 4866

84

 หจก.ศูนย์หนังสือยินดี

36-38-40-42 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค

สระบุรี

086 889 8781

85

 หจก.เบญจวิโรฒ

3/25-26 ถ.พิบูลย์สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.สวนใหญ่

นนทบุรี

086 403 3692

86

 หจก.ต้นกล้าบุ๊ค

29 ถ.ท่าสิบเบี้ย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

092 353 2727

87

 ศูนย์หนังสือเสมาทอง

139,141 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

081 824 1127

88

 ร้าน ที.เอส.บุ๊ค

142 ถ.เทศบาล17 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว

สระแก้ว

081 685 7978

                                                                                                                      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่

รายฃื่อร้าน/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ที่อยู่

จังหวัด

เบอร์โทร

89

ร้านเอเปิลบุ๊คพลาซ่า

417/241 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง

สุรินทร์

085 412 4749

90

 หจก.เมืองแก้วพาณิชย์

109/8 หมู่9 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี

สุรินทร์

087 960 9997

91

 ร้านกวงล่งฮวด

273/48-49 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

081 282 5333

92

 ร้านทรัพย์เจริญ

614-616 หมู่13 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ

สุรินทร์

087 960 9997

93

 หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี่)

99 หมู่17 ต.ในเมือง อ.พิมาย

นครราชสีมา

081 879 1936

94

 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด

434 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

ยโสธร

083 742 2111

95

หจก. เซ่งเฮงอินเตอร์เทรดดิ้ง

347-348 หมู่1 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส

ชัยภูมิ

081 458 2609

96

 หจก.ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์

20 ถ.ชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

084 542 9699

97

 หจก.เพื่อนเรียนนากลาง (2555)

327 หมู่14 ต.นากลาง อ.นากลาง

หนองบัวลำภู

096 592 6425

98

 หจก.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์

9/8 หมู่6 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

081 852 7544

99

 หจก. อุบลวิทยาคาร

54-58 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

081 876 1764

100

 ร้านแหลมทองวิทยา

14/53 หมู่1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

081 878 7383

101

 หจก. พิมลพานิช บึงกาฬ 2556

108 หมู่8 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึกกาฬ

บึงกาฬ

085 010 9587

102

 หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน

271 หมู่4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง

ขอนแก่น

091 771 5461

103

 ร้านอุบลคุรุภัณฑ์

80/426 หมู่23 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

อุบลราชธานี

081 878 2608

104

 หจก. ร้านทานตะวัน

42/66 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

081 341 7818

105

 หจก.ไพศาลวิทยา

1492/1-3 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

089 719 5959

106

 บริษัท รวมวิทยา จำกัด

275,275/1,275/2,277,279 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

089 844 1515

107

 หจก.ศรีชัยศึกษาภัณฑ์สกลนคร

1709/18-19 ถ.เปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร

สกลนคร

083 017 6366

108

 หจก.ตกเซ้งเครื่องเขียน

7/10, 7/16 ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

088 548 8821

109

 ร้านเมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์

59 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์

สุรินทร์

084 035 9779

110

 หจก.แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษา

108 หมู่7 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

081 790 3953

111

 หจก.ธิติภัณฑ์ (เซ่ง)

62/1 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย

เลย

062 159 5454

112

 หจก.จัสมิน เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ สเตชันเนอรี่

221/4 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย

เลย

062 639 2453

113

หจก. เด่นชัยวิทยาภัณฑ์

293/2 หมู่7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

095 138 3777

114

 หจก.พงศ์ไพสิทธิ์

507 หมู่1 ต.สระพระ อ.พระทองคำ

นครราชสีมา

084 644 9195

115

 บริษัท พาวเวอร์ คอนเน็คชั่น ดี จำกัด

1284/3 หมู่1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

095 289 5246

116

 บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ จำกัด

44/4 ถ.อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

085 888 6606

117

 บริษัท เพิ่มพูนศึกษาภัณฑ์ จำกัด

399 หมู่3 ถ.ราชกิจรังสรรค์ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส

สกลนคร

082 916 5614

118

 บริษัท บีเอส ศึกษาภัณฑ์สุรินทร์ (2009) จำกัด

200,202 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง

สุรินทร์

081 939 1461

119

 บริษัท บิ๊กบุ๊ค 101 จำกัด

53/1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง

ร้อยเอ็ด

082 840 1111

120

 หจก.หนองบัวศึกษา

40/1 หมู่13 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบำลำภู

หนองบัวลำภู

086 364 6494

121

 บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด

88/8 หมู่6 ซอยบ้านเดื่อ ต.หมากแข็ง อ.เมือง

อุดรธานี

081 872 4445

122

 บริษัท อุดรศึกษา จำกัด

22/40, 22/1-2 ถ.ราชพัสดุ1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง

อุดรธานี

063 978 9653

123

หจก. เพื่อนครูบุ๊คเซนเตอร์

145 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง

มหาสารคาม

092 909 4644

124

บ. ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด

12/57 หมู่6 ต.ในเมือง อ.เมืองของแก่น

ขอนแก่น

088 563 2789