รายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าองค์การค้าของ สกสค. ประจำปี 2564

ที่ รายชื่อ จังหวัด ที่อยู่ โทรศัพท์
1 บริษัท สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร 352 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร  091 894 1544
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษานานาภัณฑ์ นนทบุรี 99/77-78 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  081 918 3838
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจวิโรฒ นนทบุรี 3/25-26 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี  02 966 6184
4 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ (รังสิต) จำกัด ปทุมธานี 99-99/1 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  02 959 0550
5 ร้าน สวัสดี บุ๊คส์ สมุทรสาคร 926/58ฉ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  034 811 009
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์หนังสือยินดี สระบุรี 36-38-40-42 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี  036 371 726
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว. พานิช ชลบุรี 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี  081 630 2426
ที่ รายชื่อ จังหวัด ที่อยู่ โทรศัพท์
8 ร้าน สำเพ็งเชียงราย   เชียงราย 29/1 หมู่ 18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  081 495 1095
9 บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด   เชียงราย 630 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  053 601 525, 086 429 7370
10 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด   ลำพูน 178 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  053 510 556 7
11 บริษัท เรียนดี จำกัด   นครสวรรค์ 39,41,43 ถ.เวสสุวรรณ ต.ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์  056 221 032
ที่ รายชื่อ จังหวัด ที่อยู่ โทรศัพท์
12 บริษัท ทรัพย์สิริศึกษา จำกัด อุดรธานี 233/9 ถ.ซอยบ้านโนนยาง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี  042 329 140
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตกเซ้งเครื่องเขียน กาฬสินธุ์ 7/10,7/16 ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์  096 045 4559
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 20 ถ.ชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์  081 871 6388
15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนครูบุ๊คเซนเตอร์ มหาสารคาม 145 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม  092 909 4644
16 บริษัท บิ๊กบุ๊ค101 จำกัด ร้อยเอ็ด 53/1 ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  082 840 1111
17 บริษัท รวมวิทยา จำกัด นครราชสีมา 275,275/1,275/2,277,279 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  044 259 604 ต่อ 7
18 ร้าน แหลมทองวิทยา บุรีรัมย์ 14/53 ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  044 611 503
19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลวิทยา ศรีสะเกษ 1492/1-3 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  045 612 222
20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัสมิน เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ เลย 221/4 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  098 214 0529
ที่ รายชื่อ จังหวัด ที่อยู่ โทรศัพท์
21 บริษัท หนังสือ จำกัด สุราษฎร์ธานี 69 ถ.ศรีไชยา ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  081 895 2898
22 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรินทรบุ๊คเซ็นเตอร์ สงขลา 652/39 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  081 738 0695
23 บริษัท เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด สงขลา 3-7 ถ.ซอยหาดใหญ่ซิตี้ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  074 354 273 ต่อ 19
24 บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จำกัด ภูเก็ต 2/14-16,54 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  076 211 396
25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตานีบุ๊คส์  ปัตตานี 5 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี  081 898 1870